fbpx
fredag 23 februari 2024
 • Twitter
 • Facebook
 • Linkedin
 • Google+
 • RSS

Skevhet bästa spåkulan för börsen

Priset för en option, den s.k. premien, visar mer än bara kostnaden för kontraktet. Eftersom optionen ger en rättighet en viss tid in i framtiden innehåller prisbilden även ett estimat om vad som då komma skall i form av risk i marknaden som kan påverka priset. Detta estimat är naturligtvis ingen vild chansning utan mer en sofistikerad gissning framtagen med hjälp av enkla men professionella medel.

Differentialekvationen Black & Scholes är sedan början av 1970-talet den mest vedertagna formeln för optionsvärdering och används för att beräkna ett teoretiskt optionspris. Av de fem faktorer som matas in i formeln är det bara en av dem som inte redan är en given fakta, nämligen volatiliteten under optionens kommande löptid. Denna måste vi bedöma själva och justera längs vägen då black & Scholes antar att volatiliteten är konstant över hela optionskontraktets löptid. Vi kan även vända på formeln och ta fram volatilitetsvärdet från ett givet optionspris vilket då frambringar den s.k. implicita volatiliteten.

Med andra ord kan vi med ett enkelt uttryck avläsa marknadens samlade konsensus och syn av kommande marknadsrisk i optionspriset, dvs. till vilken risk de handlare som i regel har makt att påverka börsklimatet verkligen prissätter till. Och att veta vad som försiggår innanför pannbenet i form av risktagande hos dessa aktörer torde vara en mycket god indikator. Detta kan vi även utläsa i VIX Index, läs mer om det här.

Men det är bara början.

Det finns fler mått att titta på för att klart spetsa indikationen om möjliga kommande rörelser på börsen, som exempelvis put/call-ratio eller volatilitetsindex för olja. Men även ” volatility skew” eller skevhet i optionsvärderingen är en riktigt viktig och god indikator för kommande möjliga rörelser. Dock är ”skew” i regel okänd för de flesta aktörer, proffs såväl som privata investerare. Så låt oss titta närmare på ”skew”.

Eftersom ett optionskontrakt är ett derivatinstrument och därmed inte har något som helst värde utan sin underliggande aktie att ta information från kan vi med enkel logik konstatera att samtliga optionskontrakt med samma underliggande aktie eller index bör ha samma värderingsgrund.

Vidare är ju den viktigaste grunden för optionskontraktets värde volatiliteten, dvs. den rörelse och risk den underliggande aktien rör sig med. Det blir då givet att alla optionskontrakt borde värderas till samma ”risk” eller ”volatilitet” eftersom de hämtar denna info från samma källa.

Men så är det inte.

Glöm inte att det är den underliggande aktiens volatilitet som gäller för optionens pris, ingenting annat. Ändå tenderar vissa optionskontrakt att bli mer attraktiva än andra, på grund av ett mer attraktivt lösenpris, och värderingen blir olika. De handlas helt enkelt till olika implicita volatilitet, eller till olika risk om man så vill. Vi ser på ett exempel:

Vi tänker oss i enkla termer en rädsla för att en OMXS30-Index ska rasa i pris. Det bästa sättet att skydda sig då är genom att köpa säljoptioner. Dock är en ”at the money” säljoption ofta dyr och blir i långa loppet en dyrbar försäkring om nedgången dröjer. Detta går dock att lösa genom säljoptioner på den s.k. nedsidan istället, dvs. de som är djupt ”out of the money” och därmed mycket billiga, åtminstone just nu och i tradingtermer så populära att de fått namnet ”krasch-putar”.

För om kraschen infinner sig kommer dessa putar raskt gå mot ”at the money” eller till och med ”in the money” samtidigt som volatiliteten kommer att stiga markant och optionspremien, allt annat lika, stiger med den. En hävstångseffekt uppstår och utöver skyddet från nivån av lösenpriset har värdet på optionerna hämtat in än mer värde till en lång portfölj.

Om marknaden å andra sidan håller sig lugn och nedgången uteblir är thetat för optionerna, dvs. den förlorade premien dag för dag fram till förfall ändå överkomligt.

Detta gör att putar på nedsidan är mer attraktiva än andra optionskontrakt och värderas upp, allt annat lika, enbart på grund av efterfrågan. Calls med samma lösenpris på nedsidan hänger med i den högre värderingen eftersom det annars uppstår ett arbitrageläge syntetiskt. Dessa nedsideskontrakt får då tillsammans en högre implicit volatilitet än kontrakt med högre lösenpris, samma underliggande värd till trots – och skevheten i värderingen är ett faktum.

Hur kan det hjälpa oss?

Logiken säger oss på ett simpelt manér att ju mer investerare handlar försäkringar på nedsidan, ju mer rädsla eller indikation föreligger det för en sättning eller ett kommande ras. Med andra ord, ju högre ”skew” eller skevhet i värderingen, desto mer sannolikhet för kraftigare rörelser i marknaden. En indikator som är vedertagen bland optionstraders över hela världen. Så pass att det finns ett helt index för detta, ett sorts komplement till VIX. Nedan ser vi detta index som kort och gott heter SKEW.

SKEW

Skevheten tenderar att pendla mellan 100 och 150. Vid 100 är optioner värderade till samma volatilitet och allt över det är skevhet. En nivå kring 120 indikerar historiskt en normal nivå där intresset för nedsidesskydd inte är betonat av ngn större rädsla. Snittet sedan 2011 är 123.

Intressant är hur vi i en starkt uppåtgående marknad de senaste 15 månaderna haft en hög skevhet i optionerna och så sent som i januari ett index nära 140. Det visar på en mycket stor oro och förberedelse för att vara med när det väl börjar gå nedåt och en indikation på att det är mycket lite som kan få den stora massan att komma först ut genom dörren.

Som sagt, en indikator som alla borde titta närmare på dagligen.

Dela
Publicerat i Aktiederivat, Analyser, Blogg, Derivat, Förväntningar, Optioner - Avancerat, Psykologi, Volatilitet
2 comments on “Skevhet bästa spåkulan för börsen
 1. Zack skriver:

  Hej,

  Var finns SKEW diagrammet att ta tag i?

  MVH

  • Carl Björkegren skriver:

   Hej!

   Du hittar daglig info om SKEW i de flesta informationssystem eller tradingapplikationer (Ex. Online Trader) och söker då bara på just ”SKEW”. Annars finns information att tillgå på nätet HÄR

   Lycka Till!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Copyright @ 2024 Optionsbloggen.se. Alla rättigheter reserverade. (Server: Oderland)

Prenumera på nyhetsbrev

info@optionsbloggen.se