fbpx
fredag 23 februari 2024
 • Twitter
 • Facebook
 • Linkedin
 • Google+
 • RSS

Tänkvärt vid strategival för bättre resultat

Vad arbetar emot dig och vad arbetar för dig? Tomas Bernholm från Nasdaq Stockholm delar med sig av värdefulla tips inom optionshandel.


Under rapporttider kommer jag ibland att tänka på olika samtal som jag hade med kunder under min tid som aktie- och optionsmäklare. Kunderna hade ofta en riktningsuppfattning om en viss aktie och ville gärna etablera en lämplig optionsstrategi, för att få en lite större exponering och dra fördel av den förmodade rörelsen vid en bolagsrapport.

Vid sådana här tillfällen är det viktigt att ha lite koll på hur optionerna är värderade, alltså på vilken nivå den implicita volatiliteten befinner sig. De som inte kände till detta värderingsmått blev ofta överraskade när optionspriserna justerades, speciellt när värdet gick åt – ett för dem – oönskat håll. Det här inträffade framförallt när kunden hade köpt köpoptioner och alltså hade en förväntan om en positiv rörelse i samband med rapporten. Trots att kunden hade rätt i sin marknadstro och aktien gick upp lite grann kunde det ibland bli så att optionen inte steg så mycket i värde eller i värsta fall till och med tappade i värde.

Förklaringen ligger främst i att optioner ofta värderas upp inför rapporter och innan liknande händelser som kan påverka aktiekurserna. Det är också bra att känna till att den implicita volatiliteten tenderar att stiga när en aktiekurs faller. Om man är förtrogen med nyckeltalen Delta, Vega och Theta så får man genast lite mer förståelse för dynamiken i en option.

Delta: är hur mycket optionen rör sig när den underliggande aktien rör sig enhet (krona). Om du har en köpoption med ett lösenpris som ligger ”At The Money” (i paritet med underliggande aktiekurs) så är deltat ungefär 0,5. Värdet säger oss att om aktien exempelvis går upp en krona så stiger optionen med 50 öre, allt annat lika. En säljoption har ett negativt delta; en At The Money säljoption har alltså ett delta kring -0,5.

Vega: är hur mycket optionens pris ändras vid en enprocentig förändring i den implicita volatiliteten. Om en option står i exempelvis 5 kronor och vegat är 0,25 så kommer optionens pris bli 5,25 kronor om den implicita volatiliteten stiger med en procent.

Theta: är hur mycket en option tappar i värde per dag, allt annat lika. Detta pga tidsvärdeserosionen, som alltså innebär att en option tappar lite i värde varje dag. Ju längre löptid en option har desto mer kostar den. Om en option står i exempelvis 5 kronor och thetat är 0,15 så kommer optionen att vara värd 15 öre mindre, allt annat lika, påföljande handelsdag.

Med detta i åtanke kanske man vill titta på lite andra strategier om man vill ta en position inför en rapport eller annan viktig händelse för bolaget. Låt oss exempelvis jämföra en köpt köpoption med en utfärdad säljoption.

Köpoption (call). Vi antar att vi använder oss av ovanstående siffror och köper en köpoption för 5 kr, 3 dagar innan en rapport, den implicita volatiliteten är 27%. 3 dagar senare släpper bolaget sin rapport och aktien går upp 4 kronor. Eftersom deltat är 0,5 så har vi teoretiskt ett nytt pris på vår option som bör vara runt 7 kr (uppgången på 4 kr x deltat på 0,5=2 kr + ursprungligt optionspris om 5 kr=7 kr).

LongCallTB2

Men vad har hänt med implicita volatiliteten och hur har thetat påverkat vår option? Vi noterar att den implicita volatiliteten sjönk lite precis efter rapporten och att den nu är på 24%. Optionens vega var ju 0,25 och eftersom den implicita volatiliteten har sjunkit 3% och vi äger optionen så innebär det att vår option har tappat 3 x 0,25 kr=0,75 kr.

Thetat har också påverkat oss, 3 dagar har gått och eftersom thetat sa oss att vi tappar 15 öre per dag, allt annat lika, så har optionen tappat närmare 50 öre ytterligare (3 dagar x 15 öre=45 öre).

I det här fallet har vi alltså genererat 2 kr på underliggande akties uppgång (deltat) men vi har samtidigt haft vegat och thetat emot oss med 0,75 kr respektive 0,45 kr, alltså -1,20 kr. Således är vår latenta vinst just nu inte mer än 0,80 kr (2 kr – 1,20 kr). Hade vi fått en större rörelse uppåt i aktien hade den här positionen kunnat bli riktigt bra, nu blev rörelsen inte så stor uppåt och då kan man fundera på hur andra alternativ hade utvecklats.

Säljoption (put). Vad hade hänt om vi exempelvis istället hade utfärdat (sålt) en säljoption? Först och främst, att utfärda en säljoption innebär ju att vi tar på oss skyldigheten att köpa aktier om innehavaren av säljoptionen önskar utnyttja sin rätt att sälja aktier. Att utfärda en säljoption är lämpligt om man är neutral till svagt positiv till en aktie. Vi väljer en säljoption med samma lösenpris som den köpoption som vi köpte ovan för att få likvärdiga nyckeltal. Med samma förutsättningar som ovan så blir det följande resultat:

ShortPutTB

Deltat arbetar till vår fördel eftersom aktien går upp och vi har utfärdat säljoptioner. Vi sålde optionen för 5 kr och nu tappar den 2 kr till 3 kr, vilket blir fördelaktigt för oss. När det gäller vegat så hade vi ungefär samma värden som i köpoptionen och det gör att vår utfärdade säljoption tappar 75 öre ytterligare, drar vi även av thetat på 45 öre så gör det att optionen nu kostar ca 1,80 kr (5 kr – 2 kr – 0,75 kr – 0,45 kr), här har vi istället en latent vinst på 5 – 1,80 kr vilket blir 3,20 kr.

Vi jämför resultaten:

Köpt köpoption: 0,80 kr i vinst om vi hade köpt köpoptionen, ett (1) av ovan nämnda nyckeltal (delta) arbetade till vår fördel medan vega och theta arbetade till vår nackdel.

Utfärdad säljoption: 3,20 kr i vinst om vi hade utfärdat säljoptionen. Samtliga av dessa tre (3) nyckeltal (delta, vega och theta) arbetade här till vår fördel.

I det här fallet blev det alltså mycket bättre att utfärda en säljoption. Hade det blivit en större rörelse uppåt hade köpoptionen dock blivit ett bättre alternativ eftersom vinstmöjligheten är obegränsad. Skulle aktien falla mycket hade köpoptionen också blivit ett bättre alternativ eftersom vi kan bli lösta på vår utfärdade säljoption och alltså riskera att köpa de underliggande aktierna till ett pris som då blir högre än rådande marknadspris. Förvisso till ett ”rabatterat” pris eftersom vi fick betalt för våra utfärdade säljoptioner men vi kan förlora mycket mer än vid en köpt köpoption eftersom man där bara kan förlora det man betalat för optionen.

Dela
Författare Tomas Bernholm

Tomas Bernholm arbetar på Nasdaq Stockholm och har en lång erfarenhet av derivathandel.

Publicerat i Aktiederivat, Analyser, Blogg, Derivat, Nyheter, Optioner - Grunder, Volatilitet Märkt med: , , , ,
4 comments on “Tänkvärt vid strategival för bättre resultat
 1. Erik skriver:

  Jättebra skrivet, tack. Jag lärde mig igen nåt nytt.

 2. Rani skriver:

  Toppen!!
  Detta har jag saknat här!!

 3. Stian skriver:

  Hej,

  Tack för bra artikel.

  Jag har börjat min optionshandel efter att ha läst en del och varit med på kurserna på OMX. Dock tycker jag det finns väldigt liten omsättning för många av optionerna och därmed mycket stor spread. Vilken sorts optioner rekommenderar du där det finns större omsättning? Finns det tider på dagen och året där omsättningen är större? En i sig bra handel blir ju inte det om man inte kommer ur positionen till ett ”bra” pris där det i princip inte finns några köpare och spread’en ligger på 5-15%.

  Råd tas mot med tack.

  Hälsningar,
  Stian

  • Carl Björkegren skriver:

   Nasdaq Sthlm har så kallade kvoteringskrav på optionskontrakten vilket innebär att olika market makers har köp- och säljkurser inne i marknaden för en mängd olika optioner under en bestämd tid. När det gäller likviditet är det generellt sett högst omsättning i optionerna som förfaller innevarande eller påföljande månad. Likviditeten är oftast bäst i optioner med lösenpris nära den underliggande aktiens kurs (at the money).
   Generellt sett – ju högre omsättning i den underliggande aktien, desto bättre likviditet i optionerna. När det gäller likviditet och tidpunkt på dagen så är den är ganska konstant. Dock är den lite sämre precis vid öppning och stängning eftersom aktiehandeln då knappt kommit igång respektive precis ska stänga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Copyright @ 2024 Optionsbloggen.se. Alla rättigheter reserverade. (Server: Oderland)

Prenumera på nyhetsbrev

info@optionsbloggen.se