fbpx
lördag 2 december 2023
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • RSS

Volatilitetsrapport & Marknadsanalys

Hur mår börsen – egentligen? Genom att hålla koll på några specifika men ofta okända faktorer i vår finansvärld får vi en mer komplett koll på läget.

Sedan slutet av april har vårt eget OMXS30 korrigerats nedåt och under maj månad handlats under låga volymer i små rörelser på nya och kanske mer rimliga nivåer. Vi säger ”korrigerats” här eftersom övriga omvärlden indikerar få incitament för ett annalkande ras på börserna är på väg.

När Riksbanken sänkte styrräntan till minusnivåer reagerade Sveriges aktiehandel starkt positivt. När räntan senaste gången trots allt lämnades oförändrad höjde många på ögonbrynen och en korrigering i aktiemarknaden tog fart. Många undrade då direkt om ”det stora raset” som många förväntar sig ska komma hade fått sin början. Men inget börsfall av rang på den svenska marknaden har inträffat utan att ha sin orsak i internationella faktorer, allra oftast marknaderna i USA. Så låt oss därför kolla på några av de indikatorer vi har för att ta tempen på läget där just nu.

Optionshandeln.
Traders har nyligen handlat stora Ratio-strategier som indikerar skydd för en större rörelse nedåt innan Juli månads slut, eller med andra ord, har tagit risk i att det fortsätter vara låga rörelser under låg omsättning och därmed förlorar premium på dessa strategier.

Denna typ av handel kan ses som en ökad oro för en större rörelse nedåt i närliggande tid. Optioner är emellertid just nu historiskt billiga och utgör därmed även i strategier som dessa en ren spekulation i ökad volatilitet.

VIX – Volatiliteten
VIX fortsätter befinna sig på mycket låga nivåer kring 12,50. Så sent som i mitten av januari låg index på 23 då orosmoment från hösten låg kvar och lurade. Därefter har trenden dock varit nedåtgående med ett allt lägre index och en allt lugnare marknad. Vår egen marknad som vi kan mäta i OMXS30 har korrigerats från starkare uppgångar än snittet i världen.

Det går att handla optioner även på VIX Index. Mest markant är en stor handel i VIX junikontrakt där man köper framförallt Calls vilket indikerar en marknadstro på ett VIX Index på högre nivåer fram till midsommar. För den pessimistiske kan detta vara ytterligare ett tecken på att marknaden förväntar sig en kommande nedgångsfas, men vi ska också komma ihåg som tidigare att de just nu mycket låga nivåerna på VIX också kan ge klara skäl till spekulation om högre nivåer.

VVIX
Volatilitet på volatiliteten. Eller – Hur volatilit handlas VIX Index? Ett bra verktyg för att se om handeln på själva VIX Index i sig självt är förenat med hög eller låg rörelse. Detta kan ge en indikation om den förväntade volatiliteten på VIX i närtid är på väg upp eller ner och därmed visa om risknivån på börsen (S&P 500) är på väg att öka eller minska.

VVIX har ett normalsnitt kring 83 men stod i början på året nära 140 (!) vilket är en rekordnotering och visar ytterligare vilken oro som då fanns i marknaden. Sedan dess dock, precis som VIX, har trenden varit genomgående nedåt för att idag ligga tillbaka på ca 81. Inget onormalt just nu här med andra ord.
VVIX May15
SKEW
Behovet av att skydda sig från börsras är alltid mer eller mindre stor. Det betyder att investerare handlar Puts på nedsidan för att på så sätt genom en billigare premie skydda sin portfälj mot en nedgång på börsen. Skulle raset inträffa kommer dessa optioner öka i värde i takt med en fallande marknad – och ökad volatilitet. Ju högre handeln blir på nedsidan desto större blir variationen (skevheten) av optionsvärderingen mellan ”at the money” och nedsidan. Optionskontrakten handlas helt enkelt skevt till olika volatilitetsnivåer.

Detta visas i SKEW Index som i nuläget i ett normalsnitt ligger kring 123. Även här har trenden varit nedåtgående (mindre efterfrågan på nedsidesputs) och var så sent som för en vecka sedan kring nivåerna runt 115, en ovanligt låg nivå. Den 10 maj dock skickade optionshandeln SKEW Index rakt upp till en bit över 127. Ytterligare ett tecken på att det finns en förestående oro för en kommande nedgångsfas i marknaden.
SKEW May15
Put-Call Ratio
Hur många Puts handlas i förhållande till antalet Calls? Vid värdet 1,00 handlas det lika många kontrakt av båda. Hamnar värdet över 1.00 är det mer Puts som handlas och tvärtom. Just nu har vi ett värde av 0,86 vilket betyder fler Calls köpta än Puts. Det kan finnas olika anledningar till detta men klart är att investerare just nu hellre är långa marknaden vi calls är korta via puts.

Summarum
Vi ser fortsatt höga nivåer på börserna runt om i världen om än i viss mening korrigerade värden. Det finns få faktorer som i nuläget indikerar en bredare nedgång – men en stor oro där ute för att en ”trigger” till något dåligt snabbt kan sätta saker och ting i rullning. Denna oro är i sig dålig eftersom den per definition blir självuppfyllande. Händer något vill alla ut genom samma dörr samtidigt, så till den milda grad att det sällan finns tid till att kontrollera om det finns verkliga skäl till det. Det förklarar en del ”slag” i marknaden den senaste tiden som då visat en temporär ökning i volatilitet.

Även risken för en s.k. ”Black Swan” anses vara liten. Risker för konflikter i världen, för terrorattentat eller en ny finanskris är så ofta på tapeten att det redan bör vara diskonterat i marknadspriset. Dock är ju en Black Swan just precis något vi inte kan förutse, likt 9/11. Och då är det nog bra att ha ett skydd på nedsidan trots allt.

Många aktörer i marknaden verkar hålla med.

Dela
Publicerat i Analyser, Blogg, Börsen, Börshandel, Derivat, Förväntningar, Nyheter, Optioner - Avancerat, Psykologi, Volatilitet Märkt med: , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Copyright @ 2023 Optionsbloggen.se. Alla rättigheter reserverade. (Server: Oderland)

Prenumera på nyhetsbrev

info@optionsbloggen.se